LOGO MANUÁL

Logo manuál je základní nástroj pro udržení vizuální identity značky.


Definuje značku

Hlavní kapitoly manuálu definují značku a určují co je symbol, co logo, jak je správně používat, nebo v jakém kontextu se logo stává logem apod. V prvních kapitolách je také možné řešit textové znění loga. Můžeme zakázat některá použití nebo naopak nechat volnou ruku při tvůrčí aplikaci.


Vymezuje logo

Důležitá část manuálu jsou vždy pro mne kapitoly o ochranné zóně loga. Velmi často si všímám, jak jsou některá loga špatně umístěna oproti jiným prvkům. Nadneseně řešeno se někdy ani nemůžou "nadechnout", tzn. jsou "nalepeny" na ostatní grafické prvky nebo text tak, že ve výsledku zanikají nebo jsou hůře čitelné. A to je velká chyba, které se dá předejít právě definovaním ochranné zóny.


Určuje velikost

Rozměrová řada loga může být obsáhlá kapitola, která pomáhá definovat preferované nebo doporučované minimální rozměry zobrazení loga.

Dnes je potřeba definovat velikosti pro zobrazení jak pro tisk, tak pro web. Tato pravidla jsou náročná na prvotní zpracování, protože vyžadují mnoho pokusů a případných nátisků různými technologiemi.


Specifikuje barvy

Barevnostní identita je bezesporu základ každého manuálu. Byť se jedná o skutečně minimalistický manuál.

Barevnostních palet je v současnosti tolik, že není možné spolehlivě obsáhnout vše tak, aby si značka 100% uchovala svoji konzistentnost. Odlišné kvality digitálního tisku, odlišná rozlišení kancelářských tiskáren nebo špatně zkalibrované monitory mohou hatit kýženou jednotu barev. Nicméně k základům pro sjednocení patří určitě tyto barevnostní profily:

  • barevnost pro obrazovky / web RGB, případně i HEX,
  • barevnosti pro čtyřbarevný tisk CMYK,
  • barevnosti pro přímý tisk Pantone,
  • barevnosti RAL Classic pro nátěrové barvy nebo fólie.

Definuje písmo

Typografie je obor, který se věnuje písmu. Dnes jsou k dispozici desítky tisíc písem a každý týden vznikají nová písma. Některá jsou rychle zapomenuta, některá jsou stálice. Nekompromisní vlny trendů neustále vše mění.

Správný manuál by měl pomoci značce sladit firemní písma tak, aby byla použitelná jak v tištěné propagaci, tak interně v kancelářských aplikacích a dokonce i na webové prezentace. Stále rostoucí open-source zdroje umožňují dnes bez výraznějších investic zajistit pestrost a kvalitu.


Sjednocuje tiskoviny

Pokud chceme rozšiřovat manuál, určitě je vhodné do jeho pravidel zahrnout merkantilní firemní tiskoviny včetně jejich šablon zpracovaných pro kancelářské aplikace. Nejběžnější je MS Word, Exel či Powerpoint. Pro mé klienty je důležité, aby dostali kompetní fungující balík bez nutnosti jednotlivé aplikace upravovat či složitě přenastavovat.

V současné době se vrací trend předtištěných tiskovin, které svoji kvalitou provedení mohou významně zlepšit vnímání značky. Od vizitek po hlavičkové papíry, či luxuní obálky.


Pomáhá při výrobě

Zahrnutím řešení rozličných specifických aplikací loga do manuálu šetříme čas při výrobě. Zvláště v případě, kdy je potřeba realizovat věci na více místech (pobočky) nebo mít sjednocená pravidla pro dlouhodobé používání (dotisky).

V manuálu tak mohou být zaneseny a vymezeny přesně ty věci, které šetří čas všem zúčastněným: vedení firmy, zaměstnancům, reklamní agentuře, grafikům nebo tiskárně či výrobcům.


Manuál šetří náklady

Nejnáročnější kapitoly manuálu jsou aplikace, které musejí dlohodobě fungovat a významným způsobem posilují povědomí o značce.

Realizace obsáhlých manuálů je velká jednorázová investice. Manuál však velmi rychle pomáhá šetřit náklady a především čas. Delegovaným pracovníkům usnadňuje kontrolu výstupů a udržuje kvalitu vizuální komunikace celé značky.


A přitom nemusí být velký!

Základní manuál nemusí být komplikovaná mnohostránková publikace. Menším subjektům někdy postačí velmi základní pdf s aktivními prolinky na soubory nahrané na cloudovém úložišti. Jedním klikem se tak zadavatel dostanete k potřebným zdrojům a jeden soubor může poslat dodavateli či agentuře.

Máte zájem o vytvoření loga?
Prohlédněte si nejprve moje portfolio.