Co děláme

Pomáháme firmám získávat konkurenční výhodu vytvářením ucelené vizuální komunikace, která je v souladu s jejich vizemi a hodnotami.

Značka

Strategie značky

Společně s vámi najdeme správné strategické řešení pro vaši značku, aby bylo s souladu s firemními cíly a hodnotami.

Název značky

Vytvoříme vám originální název produktu, služby nebo společnosti. Včetně rešerší na volnost domény či ochranné známky.

Logo

Vytvořím vám logo, které bude reflektovat hodnoty vaší značky, předávat je zákazníkům a vytvářet tak v jejich myslích obraz o vás.

Vizuální identita

Připravíme vám manuál pro práci s vaší značkou. Navrheme systém a aplikace, které vám pomohu udržet jednotnou vizuální komunikaci směrem k zákazníkům, partnerům i zaměstnancům.Strategie

Komunikační strategie

Pomůžeme vám definovat vaše výhody na trhu, vaši cílovou skupinu, persony či klíčová sdělení. Společně najdeme způsob, jak co nejlépe navázat vztah s vašimi zákazníky.

Kreativní koncept

Vytvoříme obrazové i textové sdělení pro jednotlivé služby nebo produkty. 

Reklamní kampaň

Navrhneme a naplánujeme distribuci kreativních konceptů do jednotlivých médií.Tvorba

Copywriting

Připravíme vám kompletní textový obsah. Od hrubé vize po konkrétní znění včetně pravopisných korektur.

Reklamní design

Navrhneme a připravíme do výroby reklamní grafiku. Od vizitek, po webové bannery až po velkoplošnou reklamu.

Webdesign

Navrhneme responzivní webdesign s důrazem na požadované konverzní cíle. Včetně obrazového i textového obsahu, realizace i správy webu.

Obalový design

Navrhneme obal vašeho produktu. Umíme digitálně vizualizovat váš nový produkt přímo v místě prodeje.Distribuce

Sociální sítě

Pomůžeme vám dlouhodobě budovat vztah se zákazníky pomocí budování povědomí o vaší značce na sociálních sítích.

PPC Reklama

Pomocí dobře navržených reklam a technicky správně nastavených PPC (pay-per-click) kampaní pomůžeme vašim zákazníkům, aby nacházeli přesně to, co nabízíte.